top of page

בית כנסת אלון

על הפרוייקט

​:צוות התכנון

.עמי גבירצמן, הילה קוסטליץ, מנחם שיינין
:על המבנה

בית הכנסת בישוב אלון שוכן בספר המדבר תכנונו נבע באופן ישיר מאופי ורוח המשתמשים בו אשר לקחו חלק  פעיל בהחלטות על תכנונה
חצר ההתכנסות המוצללת משקיפה אל הנוף המדברי אשר חודר אל פנים ביהכנ"ס דרך קירות הזכוכית. חצר זו משמשת כמבואה לבית הכנסת הממוקם על גגו של מבנה מועדון קיים. היא שומרת על גריד המבנה הקיים, אך חללו המרכזי של ביהכנ"ס נבנה על ציר א-סמטרי משמעותי אשר נקבע ע"פ
.כיוון התפילה ירושלים

חלל בית הכנסת מאפשר לכל קהל המתפללים להיות בקשר עין ישיר עם הבימה וארון הקודש. עזרת הנשים קרובה מאוד למרכז ההתרחשות והמחיצה תוכננה באופן שתיווצר תחושת שותפות של הגברים והנשים כאחד.
חומרי הבניה טבעיים ומקומיים: אבן גיר טבעית בסיתותים שונים כדוגמת הנוף הקירטוני באזור, טיח בגוון טבעי וזכוכית
:עקרונות מנחים נוספים
- שקיפות מרבית בין החללים, אשר תאפשר חיבור בין כל המשתמשים השונים, מושגת ע"י מערכת קירות אבן עבים וביניהם קירות מסך מזכוכית אשר יוצרים שקיפות בין קהל המתפללים, קהל המשתמשים והחוץ, עירוב חוץ ופנים ואוריינטציה קלה בכך שכבר ממדרגות החוץ ניתן לראות את ארון הקודש
- חללים ורסטיליים אשר ניתנים להתאמה בימי פעילות ע"י קירות מסך המפרידים בין החלל המרכזי של ביהכנ"ס לבין חללי המשנה שלו, כך שבמקרה הצורך קירות אלו נפתחים והחללים מתחברים לרצף אחד
- בניה סביבתית בספר המדבר, תוך שימת דגש תכנוני על העמדה נכונה של בית הכנסת כלפי זווית השמש. ניצול משטר הרוחות הקיים לקירור המבנה, הצללת אזורי התכנסות נרחבים, מיקום קירות האבן בכיוונים המקבלים שמש ישירה יותר וקירות מסך בכיוונים המוצלים

bottom of page