top of page

בית כנסת אלעזר

על הפרוייקט

​:צוות התכנון
.עמי גבירצמן, דרור שוורץ
:על המבנה
חלל בית הכנסת, המבואה ובית המדרש, תוכננו ע"ג שלד קיים שתוכנן בעבר ע"י האדריכל גיטל
המבנה בנוי על ציר סימטרי העובר מהכניסה למבנה, דרך במת האבן במרכז, ומסתיים בארון הקודש המתנשא לגובה של 11 מטרים 
חלל התפילה הוא מלבני כאשר הקיר המזרחי עם ארון הקודש הוא בעל הממד הרחב. כך מתאפשרת לכלל המתפללים צפייה לצד זה
העיצוב פשוט ונקי תוך שימוש בחומרים טבעיים
עץ מהגוני בצבע חום כהה ואבן ביר זית בגוון חום בהיר

bottom of page