top of page

בית כנסת מניפה נווה דניאל

על הפרוייקט

תכנון בית הכנסת ומתחם השצפ שסמוך אליו. קירות המבנה תוכננו תוך התאמה לתכנון השצפ השכונתי. התיאום בין אדריכלות הנוף למבנה נעשתה כך שקירות השצפ והמבנה משתלבים ומתואמים

bottom of page