top of page

שכונת התמר, אפרת

על הפרוייקט

תכנון דגם לפרוייקט מגורים בעיר אפרת. חיפוי האבן בוצע על ידי הקבלן עם האבן שנחשפה בשטח במהלך עבודות העפר, מתוך רצון לייצר קשר לאתר

bottom of page