top of page

אנדרטת חץ שחור

על הפרוייקט

אנדרטת חץ שחור הינה נקודה ייחודית ובעלת משמעות סימלית במערב הנגב. הפרוייקט חידש את כל המעטפת של האנדרטה, חניות, שבילים, פרגולות ורחבות התכנסות. העיצוב כולו תוכנן ברגישות לרוח המקום ולשפה הייחודית של האנדרטה

bottom of page