top of page

גבעות בר- פארק מרכזי

על הפרוייקט

תכנון מפורט לפארק המרכזי בישוב גבעות בר. הפארק יושב על ערוץ של נחל פחר ומשמש כעמוד שדרה נופי של הישוב כולו. בפארק תוכננו גשרים ומעברים מעל הערוץ, וגם מאפשרים ירידות ושהיה לאזורי המשחק וההתקהלות שנמצאים סמוך לערוץ. פעם פעמיים בשנה כשהנחל זורם, משמש הפארק הצצה לחווית השיטפון המדברי כחלק מהחיים בישוב, ממש ליד הבית

bottom of page