top of page

פארק שכונתי ביתר עילית

על הפרוייקט

​:מאפייני המקום

הפארק ממוקם במרכז העיר ביתר עלית, עיר חרדית דרומית לירושלים

העיר בנויה על שתי שלוחות, במרכז על קו  הרכס נבנה הפארק המרכזי. גודל הפארק  כ- 80 דונם

 

הרעיון של הפארק היה לחבר את כל הרחובות לפארק, האתגר היה שהכבישים נבנו בחפירה גדולה ובמבתרים עצומים

 

תפקיד השצ"פ ליצור חזית נעימה ומזמינה לרחובות העוטפים, כך שתתאפשר גישה מכל בנין לשצ"פ

 

אוכלוסיית  העיר חרדית ומאופיינת במשפחות מרובות ילדים ובניה רוויה, אחר הצהרים הפארק מתמלא במאות ילדים

 

 

:עקרונות תכנון
התאמת אופי הפארק לצורכי האוכלוסיה

 

גן שבעת המינים, צמחיית ארץ ישראל, טראסות

 

אזורי התכנסות- שתי מדשאות גדולות בפארק שאחת מהם בנויה בצורת 'אמבטיה' המאפשרת קיום אירועים גדולים

 

כניסות- ישנם הרבה כניסות לפארק והן מחוברות לכל המדרכות

הכניסות מזמינות ומרחבות ומשתלבות בתוך המדרכות

bottom of page