top of page

בני דוד בעלי- מרכז הקמפוס

על הפרוייקט

תכנון סביבת קמפוס מוסדות"בני דוד" שבישוב עלי שבבנימין. שימוש באלמנטים מזכירים שמייצרים קריאות ואחידות בין המבנים השונים. השימוש באבן המקומית בשילוב אלמנטים קלילים יותר ודירוג הקירות לטרסות גנניות עם אופי חקלאי יוצרות מקום משתלב וקוהרנטי בלב הקמפוס

bottom of page