top of page

מועצה איזורית הר חברון

על הפרוייקט

:מאפייני המקום
בנין המועצה האזורית  במייתרים. בספר המדבר
 המתחם מיועד להיות מרכז מסחרי ועסקי של ישובי הסביבה
:עקרונות תכנון
רחבה פורמאלית למועצה שתשמש לאירועים וטקסים
הנמכת  הרחבה ממפלס הכביש על מנת ליצור חלל מוגדר בכניסה לבנין
תעלות מים המאפיינות חקלאות שלחין, מאגדות ביחד את הערוגות, הקירות, והצמחייה
המים נובעים מתוך סלע פיסולי
שתילי ביגונוליה מודלים על עמודי אבן ועצי דקל תמר, מסמנים את הכניסה למתחם
פסי אבן ביר זית בריצוף מכוונים אל הבניין

bottom of page