top of page

ניצן- מרכז הישוב

על הפרוייקט

​:מאפייני המקום
על גבי רכס כורכר נבנו המשלטים של הקיבוץ ניצנים ההיסטורי
 על רכס רגיש נופית ובעל רגישות למורשת העבר
נבנה מרכז הישוב הכולל- חמישה בתי כנסת, אודיטריום,
תנועת נוער, מקוה טהרה, ספריה ואולם שמחות
בשטח של כ 60 דונם
הפיתוח יוצר שביל מורשת הקושר את גבעת  המיכלים ההיסטוריים ואמבטיות חול מדרום. כל המבנים מחוברים וקשורים לשביל זה ברחבות מרוצפות. היוצרות כיכרות ומדשאות ורחבות
ניצן - ישוב קהילתי דתי, שוכן בצפון שמורת טבע חולות ניצנים בסמוך לים התיכון
לאחר פינוי גוש קטיף נקלטו בישוב מאות משפחות
ובעקבות כך החלה תנופת בניה לקליטת המשפחות לישוב קבע ניצן ב
:עקרונות תכנון
שימור הטופוגרפיה הקיימת והעצים קיימים.   שימור המורשת של המקום והדגשתה תוך שילוב סיפור ישובי קטיף
פיתוח הגבעה הנותנת ביטוי לפונקציות השונות של מבני הציבור, שימור והדגשה של אלמנטים ומבטים בעלי ערך נופי, כגון שדרות הפיקוסים והאקליפטוסים וגבעת המייכלים

bottom of page