top of page

הר הזיתים - החלקה הספרדית

על הפרוייקט

 התכנון דרש איתור השבילים המקוריים

על סמך תמונות עתיקות, 

דירוג רמות השיקום הנדרשות לקברים,

ניתוח צירי גישה משמעותיים ואיתור נקודות גישה למבואות כניסה.התכנון כלל:  שיקום כ-90 דונם קברים.

שיקום ושיפור צירי גישה עיקריים.

פיתוח כ-30 מבואות כניסה.

שיקום מערכת תאורה.

bottom of page