top of page

סוסיא- העיר הקדומה

על הפרוייקט

​הכניסה לאתר העתיקות סוסיא נמצאת למרגלות העיר העברית הקדומה ששכנה במקום זה במהלך השנים שלאחר חורבן בית שני
תכנון המבואה בא לפתור את בעיית האוריינטציה שהייתה קיימת במקום
תוכנן "רחוב" מקורה בסככת עץ בהמשכו של הרחוב הראשי ההיסטורי של העיר סוסיא
סככות העץ משמשות ביום יום לאזורי שהות, התכנסות והדרכה ובנוסף מתקיימים במקום גם אירועים ושמחות
מגרש החניה משמש גם כרחבת אירועים דו שימושית
ערוגות האבן הבנויות ופסי האבן בריצוף נותנות ביטוי לחפירות הארכיאולוגיות שנעשות במקום וכן לגריד הישובי הקדום
העיר סוסיא הקדומה תפקדה כמרחב דו מפלסי. המפלס התחתון מבוסס היה על מערות תת קרקעיות החצובות בצלע, ומעליהן במפלס פני הקרקע, הייתה בנוייה עיר מסודרת בציפוף גבוהה. את לאורך העיר התפרס רחוב ראשי שבסופו הוביל לבית הכנסת
המתווה התכנוני שם דגש על הכוונה ברורה של התייר לרחובות הפנימיים של העיר הקדומה, בהתבסס על אזכורים על פני השטח. בפרוייקט נעשה שימוש בסבכות פלדה המנסות להמחיש את תוואי הרחוב הקדום. הסבכות מוקמו בנקודות שונות באתר וממחישות למבקר את התפרסות המערכת העירונית הקדומה

bottom of page