top of page

עין יצחק (סג'מה)

על הפרוייקט

פנינה בלב ארץ המעיינות של גוש עציון, מקום מעניין בעל משמעות נופית במרחב הכולל והינו חלק מתוכנית אב לתיירות של גוש עציון

bottom of page