top of page

תל בית שמש

על הפרוייקט

פרוייקט תל בית שמש מפתח מתחם תיירות ופנאי בסמוך למבנה המשוחזר שבבנה לפני שנים בודדות ומאז עומד שומם ללא שימוש. המבנה האדריכלי מתייחס למבנה המשוחזר ומאפשר פעילויות תיירותיות של השכרת אופניים ויציאה למסלולים בסביבת התל, לצד שירותים של הסעדה והסבר על הסביבה. אדריכלות ופיתוח: גבירצמן אדריכלים. ביוזמת עריית בית שמש. המשרד גם הוביל והגיש תבע במסגרת הפרוייקט

bottom of page