top of page

תל שילה

על הפרוייקט

תל שילה הקדומה הינה עדות ארכיאולוגית מימי התנך, שמספקת הצצה לעולם קדום בהרי בנימין. ביוזמת מועצה אזורית מטה בנימין תוכנן בשטח התל מרכז כנסים אזורי שישמיש את האתר תוך שמירה על מקום חשוב זה. המשרד גם הוביל והגיש תבע במסגרת הפרוייקט

bottom of page