top of page

מורדות הזית, אפרת

על הפרוייקט

שכונת מורדות הזית באפרת עתידה להיבנות על המדרון שמתחת לשכונת הזית בעיר אפרת שבגוש עציון, ולהכיל כ-1000 יחידות דיור. השיפוע הקשה של הקרקע אתגר את סוגיית ההנגשה והתנועה הרגלית בשכונה, כשבליבה של השכונה עתיד להיבנות פארק שכונתי גדול ורחב היקף לתושבי העיר כולה. לשם כך תוכננה הנגשה מכאנית ע"י מעלית בגובה של כ-15 מ' עם גישה של גשר באורך של כ-50 מ', שמוסיפים גם נקודת תצפית ונוף ייחודית

bottom of page