top of page

מיצד

על הפרוייקט

שכונת קרית מיצד. יזם: אריאל יזמות. 189 יחידות דיור. השכונה מתוכננת על מדרון תלול תחת הבתים של היישוב הקיים, ומשלשת את גודלו. דגמי הבינוי השונים תוכננו בהתאם לשיפוע המדרון והתאמתו לשטח נעשתה ע"י דירוג הגינות בקומות ובמפלסים השונים. אדריכלים: סוננבליק אלבוים אדריכלים

bottom of page