top of page

נוקדי שאול, נוקדים

על הפרוייקט

שכונת 'נוקדי שאול' (כ-150 יח"ד) בישוב נוקדים מורכבת מתכנון הפיתוח לרחובות והמגרשים, תכנון פיתוח למבני הציבור של השכונה ולבריכת השחיה האזורית. כמו כן תוכננה רחבה יישובית גדולה ושצפ יישובי מרכזי. חיבור המתחמים השונים ופיתוחם בשפה המייצרת מרחב קריא ואחיד, היוותה קריאת כיוון לכל אורך הפרוייקט. אדריכלות מגורים- אליאב אדריכלים אדריכלות בריכה ומבנה מלתחות- גבירצמן אדריכלים

bottom of page