top of page

קצרין- רובע 12

על הפרוייקט

פרוייקט רובע 12 קצרין הוא פרוייקט ייחודי של הרחבת העיר קצרין לכיוון דרום.
.בלב השכונה עובר ערוץ של נחל קצרין והוא למעשה מהווה עמוד שדרה נופי לשכונה כולו.
השכונה תכיל כ-1600 יח"ד בתמהיל מגוון של טיפוסים.
כלל השצפים ברובע מתוכננים תוך שמירת שפה המחפשת את הזויתיות והבזלת השחורה להתאמת התכנון למרחב העוטף את העיר.

bottom of page