top of page

הנגשת הרכבת הקלה בירושלים

על הפרוייקט

פרוייקט דגל של תכנית אב לתחבורה בירושלים. נקודה אחת מתוך סדרה של פרוייקטים בהנגשת הרכבת הקלה העתידה להיפרש בירושלים אל השכונות הקיימות, שלרוב יושבות על שלוחה שגבוהה מתוואי הרכבת בעשרות מטרים. בפרוייקט זה נבחנו מספר חלופות ולבסוף תוכננו זוג מעליות עם גשר הולכי רגל המספק גם נקודת תצפית ונוף על ירושלים

bottom of page