top of page

יער יתיר

על הפרוייקט

​:מאפייני המקום
יער יתיר, הינו יער נטוע הגדול ביערות  ישראל
השלוחות והרכסים מיוערים בעצי מחט, וערוצי הנחלים נטועים בכרמים ומטעים חקלאים של מושבי הר חברון

אזור האירועים הוא קצה הדרך נופית שתוכננה ע"י קק"ל
תוכנן אמפי המכיל 5000 איש
האמפי צופה למאגר יער יתיר
התכנון מנצל את תנאי הטופוגרפיה בצורתה הטבעית יוצרת מאין 'אמבטיה' המדגישה את ערוצי הנגר השיטפוני הזורם לעבר המאגר

bottom of page