top of page

גבעת העיטם

על הפרוייקט

גבעת העיטם הינה שכונה צמודת דופן העתידה לקום כהתרחבות של העיר אפרת שבגוש עציון. הנספח הנופי הכין את השטח לשילוב האמה ההרודיאנית שעוברת לאורך קווי הגובה של הערוץ שעובר ממש בלב השכונה

bottom of page