top of page

מורדות מזרח, אפרת

על הפרוייקט

שכונת מורדות הזית באפרת עתידה להיבנות על המדרון שמתחת לשכונת הזית בעיר אפרת שבגוש עציון, ולהכיל כ-1000 יחידות דיור. השיפוע הקשה של הקרקע אתגר את סוגיית ההנגשה והתנועה הרגלית בשכונה, כשבליבה של השכונה עתיד להיבנות פארק שכונתי גדול ורחב היקף לתושבי העיר כולה.

bottom of page