top of page

יער פלוגות- קקל

על הפרוייקט

תכנית אב שהוכנה עבור קקל לתכנון בראיה עתידית את כל מרחב יער פלוגות ואת אפיק נחל לכיש שזורם בתוך מרחב הנחל. במסגרת השיקום בוצע חידוש לגשר הטורקי והחזרתו לפעילות על ידי תימוך בגביונים ייחודיים שנותנים את המענה ההנדסי יחד עם חזית דמוית קיר המכבדת את הגשר העתיק

bottom of page