top of page

מרחב ההרודיון

על הפרוייקט

תכנית אב שנעשתה על ידי משרד השיכון לכל מרחב מזרח גוש עציון בראיה עתידית, המשלבת שטחים פתוחים, יישובים, שטחי חקלאות, ארכיאלוגיה וערכי טבע.

bottom of page