top of page

נחל קנה

על הפרוייקט

תכנית אב ביוזמת איגוד ערים לאיכות סביבה של המנהל האזרחי. הרצון היה לתכנן כיצד שומרים על מרחב הנחל כשמורת טבע וכן מצליחים לייצר הנגשה, שילוט והכוונה לתיירות מקומית

bottom of page